De invloed van normschendingen in communicatie: is een nieuwsbericht die grammaticalenormschendingen bevat wel geloofwaardig en kwalitatief?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Eerder onderzoek wijst uit dat grammaticale fouten in nieuwsberichten de geloofwaardigheid en kwaliteit van nieuwsberichten reduceert (Appelman & Bolls, 2011; Appelman & Schmierbach, 2018). Naast grammaticale fouten bestaan ook grammaticalenormschendingen: grammaticale constructies die volgens de prescriptieve grammatica incorrect zijn, maar volgens de descriptieve grammatica correct zijn omdat ze dagelijks voorkomen in spreektaal. Voorbeelden van grammaticalenormschendingen zijn: als in comparatieven, die om te verwijzen naar een onzijdig antecedent en hen als indirect object. Voor zover bekend was nog geen onderzoek gedaan naar het effect van specifiek grammaticalenormschendingen in nieuwsberichten. Om deze reden is het volgende onderzocht: Wat is het effect van de grammaticalenormschendingen als/dan, die/dat, hen/hun in online nieuwsberichten op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van een nieuwsbericht? Eerder onderzoek naar grammaticalenormschendingen wees uit dat grammaticalenormschendingen over het algemeen negatiever beoordeeld worden dan grammaticale zinnen (Vogel, 2019). Om deze reden werd verwacht dat nieuwsberichten die de grammaticalenormschendingen als/dan, die/dat of hen/hun bevatten, samen gezien gemiddeld een negatiever effect zouden hebben op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van nieuwsberichten, dan nieuwsberichten zonder grammaticalenormschendingen (H1). Ook voor de individuele effecten van de grammaticalenormschendingen werd verwacht dat de grammaticalenormschending als in comparatieven en de grammaticalenormschending die in combinatie met een onzijdig antecedent een negatief effect zouden hebben op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van de nieuwsberichten ten opzichte van de nieuwsberichten zonder grammaticalenormschendingen (H3 en H4). Enkel voor de grammaticalenormschending hen als indirect object werd een positief effect verwacht op de waargenomen geloofwaardigheid en kwaliteit van de nieuwsberichten ten opzichte van de nieuwsberichten zonder grammaticalenormschendingen (H2). Dit werd verwacht door de hypercorrectie voor het prestigieuze woord hen en het gestigmatiseerde hun, waardoor hen overmatig voorkomt op plekken waar het niet correct is. De onderzoeksresultaten wezen echter geen significante resultaten uit tussen de grammaticalenormschendingen op de waargenomen geloofwaardigheid en waargenomen kwaliteit van nieuwsberichten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren