Het effect van een multisensorische benadering op de klankperceptie van Arabische NT2-leerders.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-11-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het waarnemen van klankcontrasten vormt de basisvoorwaarde voor een duidelijke uitspraak in de tweede taal (voortaan: T2) (Baker et al., 2013, Bossers et al., 2015). Veel T2-leerders ervaren echter problemen met de klankperceptie van klankcontrasten in de T2. Anderstaligen die een onduidelijke uitspraak of een accent hebben, kunnen discriminatie ervaren in de maatschappij (Levis & Moyes, 2014). In het T2-onderwijs wordt nauwelijks aandacht besteed aan de klankperceptie- en productie van T2-klanken (Levis, 2005, Levis & Moyes, 2014; Saalfeld, 2011). Uit literatuur blijkt dat Nederlandse klankcontrasten voornamelijk door luister- en naspreekoefeningen uit de NT2-leergang geoefend worden (Bossers et al., 2015). Aangezien klankcontrasten hoofdzakelijk auditief geoefend worden, is het van belang om het effect van een multisensorische benadering op de klankperceptie nader te onderzoeken bij NT2-leerders. Een multisensorische training blijkt namelijk algemeen effectief te zijn voor perceptietaken (Lehmann & Murray, 2005; Seitz & Dinse, 2007). Multisensorisch houdt indat je iets met meerdere zintuigen waarneemt; het waarnemen met één zintuig wordt als unisensorisch omschreven (Shams & Seitz, 2008). Voor dit onderzoek is het effect van een multisensorische benadering op de klankperceptie van het Nederlandse klankcontrast /b/-/p/ onderzocht bij Arabische NT2-leerders. De perceptie van dit klankcontrast zorgt immers vaak voor problemen bij deze doelgroep(Ryding, 2014; Shariq, 2015). Voor dit onderzoek is er voor een experimenteel, pretest-training-posttestdesign met betweenen within-subjectdesign gekozen. De afname van het onderzoek vond online plaats via Zoom. Er is data van 20 Arabische NT2-leerlingen verzameld, die willekeurig over twee condities verdeeld werden. Beide groepen deden dezelfde pre- en posttest, die opgesteld zijn met Qualtrics. De tests bestonden uit drie taken: een auditieve discriminatietaak met minimale paren van de /b/ en /p/, een auditieve klankidentificatietaak voor de /p/ en een auditieve klankidentificatietaak voor de /b/. Daarbij kregen de participanten geluidsopnames te horen. De training verschilde per conditie. De testgroep (N=10) kreeg een multisensorische training aangeboden: er werd een 2D-animatie van de mond getoond en een multisensorische articulatie-instructie voor de klanken /b/ en /p/ gegeven. De controlegroep (N=10) kreeg een unisensorische training: bij deze conditie werd een unisensorische articulatie-instructie gegeven aan de participanten; ze ontvingen geen visuele ondersteuning door een 2D-animatie.De testgroep werd na afloop geïnterviewd over hun mening over de multisensorische benadering voor het leren van klankcontrasten. Uit de resultaten blijkt dat de klankperceptie van de /b/ en /p/ varieert bij de Arabische moedertaalsprekers van deze steekproef. Uit de statistische analyses komen geen significante interactie-effecten tussen pre- en posttest bij beide condities naar voren. Bij de auditieve discriminatietaak blijkt dat beide condities significant beter scoorden in de posttest dan in pretest. Daaruit kan geconcludeerd worden dat een multisensorische benadering niet significant effectiever is dan een unisensorische benadering voor de klankperceptie van het /b/-/p/-klankcontrast bij Arabische NT2-leerders. De inzet van 2D-animaties en multisensorische articulatie-instructies voor het leren van T2-klankcontrasten wordt door de Arabische NT2-leerders wel beoordeeld als begrijpelijk en behulpzaam.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren