Ubi panis ibi patria: Een studie naar de acculturatie van Italiaanse migranten in de Verenigde Staten tussen 1880 en 1910.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tijdens de grote trans-Atlantische migratiebeweging in de negentiende en vroege twintigste eeuw vestigden miljoenen Italianen zich in de VS. In dit werk is het acculturatieproces van deze migranten onderzocht in de Amerikaanse maatschappij. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van huwelijkscijfers van Italiaanse migranten. Uit eerdere onderzoeken van Peter Blau is gebleken dat de verhoudingen van gemengde huwelijken tegenover homogame huwelijken een goede proxy zijn voor het meten van assimilatie. Voor het in kaart brengen van het acculturatieproces van Italiaanse migranten zijn chronologische ontwikkelingen, geografische verschillen en taalkundige factoren onderzocht. Het acculturatiemodel van John Berry is gebruikt als conceptueel raamwerk om het acculturatieproces beter te duiden, zij het assimilatie, integratie, of separatie. Uit het onderzoek bleek dat de partnerkeuze van Italianen sterk was verbonden met de groepsomvang, aangezien Italianen aanvankelijk relatief weinig onderling trouwen, waarna zij steeds meer separeerden door een groeiende interne partnermarkt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation