Bij nader inzien, altijd achteraf. Over de opkomst en teloorgang van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (1870-2015).

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) is na vijfenzestig jaar trouwe sociaal-economische dienst, in 2015 geruisloos opgeheven. De oprichtings- en beginjaren van de pbo zijn in het verleden uitvoerig door historici onderzocht. Naar de periode kort voorafgaande aan de opheffing van de pbo alsook naar de opheffing als zodanig is echter geen onderzoek (meer) gedaan. Met deze scriptie is in die lacune voorzien en wordt antwoord gegeven op de vraag waarom de pbo onder vuur is komen te liggen, en hoe haar opheffing te verklaren is. Tot slot wordt in deze scriptie een blik op de toekomst geworpen en wordt bezien of er vanuit de motieven voor en de kritiek op de pbo uit het verleden, er toch nog een toekomst voor de pbo in het verschiet kan liggen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation