Oriëntalisme in de eenentwintigste eeuw: de invloed van de coronacrisis op Aziatische stereotyperingen op Facebook

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het stereotyperen van Oost-Aziaten gebeurt al decennialang en wordt sinds de opkomst van de coronacrisis alleen maar versterkt. Deze scriptie probeert daarom een duidelijk beeld te schetsen van de stereotyperingen die zijn ontstaan tijdens het oriëntalisme en welke van deze stereotyperingen opnieuw opduiken ten tijde van de coronacrisis. Bij deze stereotyperingen wordt de focus gelegd op eten, eetgewoonten en de Oost-Aziatische culturen. Dit wordt gedaan door het beantwoorden van de volgende hoofdvraag: ‘In hoeverre speelt het oriëntalisme een rol in de stereotyperende beelden van Oost-Aziaten op sociale media ten tijde van de coronacrisis en op de teksten uit het begin van de twintigste eeuw?’ Er is hiervoor gebruik gemaakt van een tekstuele analyse van het boek ‘The Insidious Dr. Fu-Manchu’ en een sociale media analyse van tweehonderd verzamelde Facebookopmerkingen onder nieuwsberichten die geanalyseerd werden met het programma Atlas.ti. Uit deze data komt naar voren dat er een sterke afbakening tussen het Westen en het Oosten is. Daarnaast worden de Westerse normen, gedragsregels en gewoonten als de universele standaard gezien, hierdoor worden Oost-Aziatische gewoonten al snel gezien als primitief, barbaars en abnormaal. Hieronder vallen Oost-Aziatische culturen en gewoonten, die volgens het Westen zouden zorgen voor het verspreiden en ontstaan van ziekten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen