Een onderzoek naar potentieel leiderschap van Nederland binnen het EU-klimaatbeleid

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er ontstaat steeds meer noodzaak rondom klimaatproblematiek in de EU. De eerste emissiereductie deadlines komen eraan. Om deze doelstellingen te halen wordt er door ambitieuze landen geopperd voor strenger en verdergaand klimaatbeleid. Deze landen kunnen gezien worden als de klimaatleiders van de EU. Dit onderzoek focust zich op de rol die Nederland speelt in deze EU beleidscreatie. Eerst is er gekeken welke positie Nederland heeft ingenomen de afgelopen vijf jaar ten opzichte van het van het Europese klimaatbeleid. Vervolgens is gekeken of deze positie eventueel kan resulteren, of wellicht al resulteert in een leiderschapsrol voor Nederland in de EU. Nederland leek na een aantal conservatieve kabinetsjaren af te zakken naar een achterloper positie op het gebeid van klimaat. Met het nationale klimaatakkoord is er echter een nieuw pad ingeslagen. Nederland manifesteert zich als een ambitieus land en pleit voor ambitieuzere doelstellingen in de EU. Aan de hand van wetenschappelijke leiderschapstheorieën blijkt dat Nederland deze positie probeert te bemachtigen via cognitieve en ondernemende leiderschapscapaciteiten. Door deze leiderschap soorten te combineren probeert het relatief kleine Nederland toch een leiderschapspositie te bemachtigen in Europa. Wanneer de geopperde doelstellingen vervolgt worden met binnenlandse verstrekkende maatregelen is cognitief/ondernemend leiderschap voor Nederland binnen handbereik.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen