Zijn de IS-kinderen Nederlands staatsburger? Een toepassing van de klassieke sociaal contract theorie op een actueel probleem

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterscriptie wil ik het probleem met betrekking tot de IS-kinderen onderzoeken vanuit het perspectief van drie klassieke sociaal contract denkers, Hobbes, Locke en Rousseau. In het eerste hoofdstuk zal ik nader ingaan op de sociaal contract theorie zelf bespreken en uitleggen waarom deze theorie geschikt is voor deze casus. In het tweede hoofdstuk zal ik de theorie van Hobbes weergeven; in het derde hoofdstuk komt Locke aan bod. Het vierde hoofdstuk staat in het teken van Rousseau, gevolgd door een vijfde hoofdstuk waarin de hoofdvraag zal beantwoorden. Ik zal uiteindelijk concluderen dat de drie klassieke sociaal contract denkers ons veel kunnen leren over het probleem met betrekking tot de IS-kinderen, maar dat zij het probleem niet kunnen oplossen omdat het ontbreekt aan een duidelijk antwoord op de vraag hoe het zit met het burgerschap van kinderen wier ouders niet langer burger van een samenleving zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation