Een doorstart van de samenwerking, is dat de oplossing? Een onderzoek naar een effectieve samenwerking tussen PO, Samenwerkingsverband Stromenland, de Buurtteams Jeugd en Gezin en de Gemeente NIjmegen

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis wordt er onderzoek gedaan naar een effectieve samenwerking tussen de partners PO, Samenwerkingsverband Stromenland, Buurtteams Jeugd en Gezin en de Gemeente Nijmegen. Deze partners werken samen voor een optimale ontwikkeling voor het kind en gezin. Uit de wetenschappelijke literatuur zijn er een 11-tal factoren verzameld die van invloed zijn op een effectieve netwerksamenwerking. Deze factoren zijn opgesteld aan de hand van fasen, namelijk de startcondities, het institutioneel ontwerp en het samenwerkingsproces. In het onderzoek wordt aan de hand van semigestructureerde interviews en een documentenanalyse onderzocht welke factoren als belemmerend worden ervaren in de aanloop naar de nieuwe samenwerking tussen de bovenstaande partners. Uit het onderzoek is gebleken dat de voorgeschiedenis aan eerdere samenwerkingen van grote invloed zijn op de nieuwe samenwerking. Hierdoor is het vertrouwen en de communicatie in de nieuwe samenwerking nog niet optimaal. Respondenten geven aan dat er meer gecommuniceerd dient te worden over de rollen en wettelijke en financiële kaders. Tot slot dient er aandacht te zijn voor het opstellen van een duidelijke visie, doelen en verwachtingen van de nieuwe samenwerking. Alleen dan kan een effectieve netwerksamenwerking worden bereikt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation