Kerygma vs Hermeneutiek: Een onderzoek naar de integratie van het kerygmatisch model in de contemporaine geestelijke verzorging

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2021-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre is de kerygmatische rolopvatting verenigbaar met de hermeneutische visie op de geestelijke verzorging in algemene zorginstellingen anno 2021? Deze vraag vloeit voort uit de vaststelling dat Nederland te maken heeft met ontkerkelijking, secularisatie en pluralisering. Bovendien groeit het aantal algemene zorginstellingen en ongebonden geestelijk verzorgers. In hoeverre is er nog ruimte om in deze context nog een verkondigende houding (kerygma) aan te nemen? Dit onderzoek kent tot doel te bezien in hoeverre kerygmatische elementen in de contemporaine, hermeneutische praktijk van de geestelijke verzorging in algemene zorginstellingen kunnen worden geïntegreerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen