De omgang met botsende waarden bij de ontwikkeling van EDUmij

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
EDUmij is een concept wat ontwikkeld kan worden. Het idee onderliggend van EDUmij is dat het een digitaal persoonlijk educatiedossier voor alle burgers van Nederland kan worden, waarmee de burger de regie heeft over zijn/haar eigen leer- en ontwikkelgegevens. In dit onderzoek is inzicht verkregen in welke waarden EDUmij zou moeten dienen, welke spanningen zich kunnen voordoen bij de gelijktijdige realisering van die waarden en tot welke problemen dit kan leiden. Ook is inzicht verkregen in manieren om deze problemen aan te pakken. Er zijn lessen getrokken uit al bestaande, soortgelijke concepten genaamd MedMij en Europass, teneinde aanbevelingen op te stellen voor de eventuele ontwikkeling van EDUmij. Er is gekeken naar de gezamenlijke ontwikkeling van een ICT-tool op zowel het niveau van de samenwerking als de ICT. Relevante waarden bleken als volgt: efficiëntie, inclusiviteit, interne legitimiteit, externe legitimiteit, flexibiliteit, stabiliteit, databeginselen, waaronder datakwaliteit, metadata, datatoegang en de levenscyclus van de data; autonomie en tot slot privacy. Problemen bij gelijktijdige realisering van deze waarden bleken voornamelijk aangepakt te kunnen worden door een verscheidenheid aan manieren op het gebied van communicatie en het proactief rekening houden met waarden bij de ontwikkeling van de ICT-tool.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation