Sturing op zelfredzaamheid bij brand? Bewoners van Nijmeegse wooncomplexen uit de brand geholpen?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-04-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterthesis wordt een inschatting gemaakt van de zelfredzaamheid van Nijmeegse huurders van sociale wooncomplexen tijdens de eerste minuten van een brand. Een vraag die hier direct aan wordt gekoppeld is hoe de woningcorporaties kunnen sturen op die zelfredzaamheid. De mate waarin iemand zelfredzaam is wordt bepaald door de interactie van brandkenmerken, gebouwkenmerken en menselijk gedrag op een bepaald moment. Omdat de wet- en regelgeving over brandveiligheid van gebouwen vooral over bouwtechnische aspecten gaat, richt dit onderzoek zich op het gedrag van mensen. Om inzicht te krijgen in dit gedrag is een enquête gehouden onder 261 huurders en zijn interviews gehouden met wijkbeheerders. Ondanks een grote deelname van ouderen blijkt dat de huurders zichzelf over het algemeen zelfredzaam inschatten. Toch zijn er drie kernthema’s gevonden waarbij sturing op het gedrag kan leiden tot een hogere mate van zelfredzaamheid. Het eerste thema betreft de rookmeldervoorziening in de woningen, het tweede thema gaat over het handelingsperspectief, de kennis en bewustwording van gevaar tijdens de brand (2) en het laatste thema gaat over de risicovolle gedragspatronen van huurders in het dagelijks leven (3). Op basis van deze bevindingen worden aanbevelingen gedaan om de zelfredzaamheid te vergroten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen