Modernisering Medezeggenschap Radboudumc: van verleden, via heden, naar de toekomst

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-12-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Radboudumc is een dynamische en complexe organisatie die vraagt om een wendbare en moderne organisatie van medezeggenschap. Binnen het UMC zijn er vijf medezeggenschapsraden; een Ondernemingsraad, een UMC-Raad, een Patiëntenadviesraad, een Stafconvent en een Adviesraad voor Verpleegkundigen en Paramedici. Medezeggenschap is onderdeel van hoe een besturingsregime in elkaar zit en hoewel de sturingscontext waarin medezeggenschap functioneert aan veranderingen onderhevig is, functioneert medezeggenschap binnen het UMC al ongeveer twintig jaar op vergelijkbare wijze. Dit functioneren is ook nog nooit uitgebreid geëvalueerd. Daarmee ontstond vanuit de UMC-Raad behoefte aan een inventarisatie van de knelpunten die medezeggenschap belemmeren en aan een verkenning van de wenselijke aspecten van medezeggenschap, gericht op de toekomst. Het functioneren van medezeggenschap wordt belemmerd door bepaalde knelpunten. Er blijken acht theoretische knelpunten en één aandachtspunt te zijn. Uit het empirische onderzoek blijkt dat de knelpunten in verschillende mate ervaren worden door de afzonderlijke raden. Kijkend naar de wenselijke aspecten voor de toekomstige invulling van medezeggenschap, blijken medezeggenschapsleden verschillende ideeën te hebben. Binnen de meeste raden is er geen sprake van een gemeenschappelijke visie. Hoewel er veel verschillen bestaan tussen de aangegeven wenselijke aspecten, komen vier van de vijf raden op hetzelfde vignet uit.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation