Buitenschoolse spreekopdrachten: redenen waarom ze nog niet de weg hebben gevonden naar de dagelijkse NT2-onderwijspraktijk en hoe dat verholpen kan worden.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-11-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Goed Nederlands leren spreken is voor veel vluchtelingen een voorwaarde om te participeren in onze maatschappij. Het buitenschools oefenen van spreekvaardigheid blijkt een positieve bijdrage te leveren aan het taalniveau en het participatiesucces van de vluchteling. Toch vinden deze buitenschoolse spreekopdrachten (BSO’s) nog niet hun weg naar de dagelijkse NT2-onderwijspraktijk. Dit onderzoek probeert te achterhalen waarom dat zo is en wat er gedaan kan worden om van BSO’s een ‘ingeburgerde’ leermethode te maken. In online focusgroepen is besproken wat de obstakels zijn voor het oefenen met BSO’s. Dat resulteerde in vier hoofdthema’s: Tijd is geld, Onwetende onderwijzers, Worstelende cursisten en Spreken is eng. Ook is onderzocht welke veranderingen er nodig zijn om van BSO’s een terugkerend item in de NT2-les te maken. Daaruit volgden drie hoofdthema’s: BSO’s op de agenda, Onderwijs is het krachtigste wapen en Spreken is zilver, spreken over spreken is goud. De belangrijkste adviezen voor de NT2-praktijk behelzen het zoveel mogelijk aandacht genereren voor BSO’s en het opleiden en bijscholen van docenten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren