Domesticación versus Extranjerización. Un análisis comparativo de dos traducciones neerlandesas de Abel Sánchez de Miguel de Unamuno.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-30
Language
es
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Abel Sánchez van de Spaanse schrijver Miguel de Unamuno is in het Nederlands vertaald door Maria van der Velde (1987) en Bart Peperkamp (2011). Aan de hand van het model van Vinay en Darbelnet is onderzocht welke strategieën de vertalers hebben gebruikt. Kiezen zij ervoor de originele tekst aan de eigen cultuur aan te passen (naturalisatie) of proberen ze de originele tekst en cultuur te behouden (exotisering)? De centrale vraag die gesteld wordt, luidt als volgt: Welke strategie domineert in de vertaling van Maria van der Velde en in die van Bart Peperkamp: het naturaliserend of exotiserend vertalen? Het onderzoek is gebaseerd op de drie niveaus die Holmes beschrijft: taal, cultuur en intertekstualiteit. Voor elk niveau is een analyse van enkele hoofdstukken uitgevoerd. De conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken, luiden als volgt: Maria van der Velde neigt meer naar naturaliserend vertalen wat be! treft de taal en exotiserend vertalen wat betreft de cultuurspecifieke aspecten. Voor Bart Peperkamp is dit juist andersom. Op het niveau van intertekstualiteit – referenties naar andere teksten – zien we dat de vertalers hebben gekozen voor een exotiserende strategie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren