De psychiatrische stoornis als problematisch concept Een analyse aan de hand van het werk van Tim Thornton

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-10-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De manier waarop de psychiatrische stoornis gedefinieerd wordt heeft belangrijke gevolgen voor de psychiatrische praktijk en wetenschap. Het definiëren is gecompliceerd vanwege waardengeladenheid van de psychiatrie en de gecompliceerde samenhang tussen symptomen en onderliggend ziekteproces. Deze scriptie gaat in op het werk van Thornton, die demonstreert dat deze twee problemen samenhangen. Beide zijn te begrijpen vanuit de niet-reduceerbaarheid van de space of reasons tot de realm of law, termen eerder geintroduceerd door Sellars. Aan de hand van Jaspers wordt betoogd dat het onderscheid tussen deze concepten wezenlijk is voor de psychiatrie, en er wordt gedemonstreerd hoe we aan de hand van dit onderscheid nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrische wetenschap, zoals RDoC en netwerkbenaderingen, kunnen beoordelen op sterke punten en beperkingen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen