De ontwikkeling van een conversatie-beoordelingsinstrument (Meting Con-tAct) om communicatieve vaardigheden van zorgprofessionals in gesprek met personen met afasie te beoordelen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-02-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze masterthesis had als doel om een conversatie-beoordelingsinstrument (Meting Con-tAct) te ontwikkelen, waarmee communicatieve vaardigheden van een zorgprofessional in gesprek met een persoon met afasie (PMA) op kwantitatieve wijze beoordeeld kon worden. Met behulp van een conversatie-beoordelingsinstrument kan het effect van een recent ontwikkelde Communicatie Partner Training, genaamd Training Con-tAct, onderzocht worden. De huidige studie richtte zich allereerst op de ontwikkeling van een conversatie-beoordelingsinstrument. Vervolgens is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het ontwikkelde instrument (Meting Con-tAct) onderzocht. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van Meting Con-tAct is gemeten over drie logopedisten. De logopedisten hebben video-opnames van conversaties tussen zorgprofessionals en PMA beoordeeld met Meting Con-tAct. Uit de resultaten is gebleken dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van Meting Con-tAct voldoende is. Meting Con-tAct is vervolgens gebruikt om het effect van Training Con-tAct te onderzoeken. De gevonden verschillen tussen de beoordelingen van zorgprofessionals voor en na Training Con-tAct bleken niet significant. Concluderend kan gesteld worden dat de bruikbaarheid van Meting Con-tAct veelbelovend is, om communicatieve vaardigheden van zorgprofessionals in gesprek met een PMA te beoordelen. Vervolgonderzoek is nodig om Meting Con-tAct te optimaliseren. Het effect van Training Con-tAct kan beter onderzocht worden met een verbeterde versie van Meting Con-tAct en een grotere groep zorgprofessionals waarvan de communicatieve vaardigheden wordt gemeten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren