Waait de wind harder in Duitsland? Een onderzoek naar de lokale sociale acceptatie van windparken in Nederland en Duitsland

dc.contributor.advisorWiering, M.A.
dc.contributor.authorMaat, Lesley ter
dc.date.issued2013
dc.description.abstractDe vraag naar energie is de laatste jaren explosief gestegen en het ziet er naar uit dat we deze explosieve stijging niet enkel met fossiele brandstoffen kunnen opvangen. Er zullen dus andere vormen van energie aangeboord moeten worden en vooral energiebronnen die onuitputtelijk zijn. Windenergie is één van deze energiebronnen. Windenergie wordt door veel overheden gezien als de hernieuwbare energiebron met de gunstigste kosten- batenverhouding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle Europese landen volop bezig zijn met windenergie. Er worden vele windprojecten gepland, maar het daadwerkelijk realiseren van windprojecten is vaak niet gemakkelijk. Het gebrek aan sociale acceptatie op het lokale niveau vormt steeds vaker een belangrijke uitdaging voor de ontwikkelaars van windenergieprojecten. In bijvoorbeeld Nederland komt vrijwel ieder plan voor een windpark bij de Raad van State. Het gevolg hiervan zijn lange procedures en dus een lange realisatietijd van plan tot daadwerkelijke bouw (maar liefst gemiddeld 10 jaar). In Duitsland duurt het daarentegen slechts 7 maanden voordat een idee omgezet is in een daadwerkelijk gebouwd windproject. De hypothese is daarom dat windprojecten in Duitsland op lokaal niveau meer geaccepteerd worden in Nederland. De vraag is echter waarom windprojecten in Duitsland lokaal meer geaccepteerd worden. In dit onderzoek is getracht het verschil te verklaren met behulp van het begrip discours. Een discours bevat een verzameling van ideeën en concepten waarmee mensen betekenis geven aan een fysiek fenomeen zoals een windpark (Hajer & Versteeg, 2005). De aanname achter dit onderzoek is dat de betekenis die voortvloeit uit het discours de mate van lokale sociale acceptatie beïnvloedt. Om te achterhalen welke discoursen heersen in Nederland en Duitsland is het discours geanalyseerd met behulp van verhaallijnen. In de sociale acceptatie literatuur worden er grofweg twee hoofdfactoren onderscheiden die de lokale sociale acceptatie via het discours zouden beïnvloeden, namelijk factoren die enkel een rol spelen op lokaal niveau en de institutionele context. Voorbeelden van de eerst genoemde factoren zijn de mate waarin geluidsoverlast wordt ervaren en de mate waarin burgers door de ontwikkelaar van het windpark in het gehele proces, van planning tot daadwerkelijke bouw, betrokken zijn. Deze factoren kunnen per windpark verschillen. De tweede factor die van invloed is op de lokale sociale acceptatie, de institutionele context, wordt gevormd door organisaties met regels, patronen en codes EN hun onderliggende ideeën, beleidsconcepten en discoursen. De vraag is echter of, hoe en in welke mate de beide factoren de lokale sociale acceptatie beïnvloeden. Daarom luidt de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt: In hoeverre en op welke manier beïnvloeden de institutionele context en lokale factoren de lokale sociale acceptatie van burgers bij windenergieprojecten in Nederland en Duitsland?en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3545
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationMilieu-maatschappijwetenschappenen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Milieu-maatschappijwetenschappenen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleWaait de wind harder in Duitsland? Een onderzoek naar de lokale sociale acceptatie van windparken in Nederland en Duitslanden_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2013 Maat.pdf
Size:
3.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format