Het effect van audio-ondersteuning in duurzame keuzes Een experimenteel onderzoek naar het effect van verschillende soorten audio-ondersteuning op de intentie tot afval scheiden van jongvolwassenen

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-04-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het klimaat is aan het veranderen en mensen beginnen de impact hiervan te merken in hun dagelijks leven. Als maatschappij zullen we om de klimaatproblemen tegen te gaan duurzamer moeten gaan leven. Dit onderzoek onderzoekt of verschillende soorten audio-ondersteuning in duurzaamheidscampagnes effect kunnen hebben op de intentie tot afval scheiden van jongvolwassenen van 18 tot en met 25 jaar. Deze informatie zal voor de makers van campagnes als nuttig worden geacht. Als zij namelijk erin slagen mensen duurzamere keuzes te laten maken, zal dit de maatschappij ten goede komen. Door middel van een online experiment is als eerste gekeken naar het effect van wel of geen audio-ondersteuning in duurzaamheidscampagnes op de intentie tot afval scheiden. Vervolgens is onderscheid gemaakt in verschillende soorten audio-ondersteuning en is onderzocht of popmuziek, klassieke muziek, natuurgeluiden en geen audio-ondersteuning effect hebben op de intentie tot afval scheiden. Uit de resultaten komt naar voren dat er geen verschil bestaat tussen wel of geen audio-ondersteuning in duurzaamheidscampagnes en de intentie tot afval scheiden. Ook kwam er geen verschil naar voren tussen de verschillende soorten audio-ondersteuning en de intentie tot afval scheiden. Uit de resultaten bleek echter wel dat er een verschil bestaat tussen de verschillende soorten audio-ondersteuning en de attitude ten opzichte van het filmpje. De attitude ten opzichte van het filmpje was in de geen audio-ondersteuning conditie significant hoger dan in de andere condities.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen