Gas erop! Een onderzoek naar het verloop van de energietransitie in de wijken Bottendaal en Hengstdal in Nijmegen aan de hand van de beleidsarrangementen benadering

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onder maatschappelijke en politieke druk is duurzaamheid een thema op de voorgrond geworden en CO2 reductie een discours an sich. In Nederland wordt getracht een sterke CO2 reductie te behalen door het overstappen van aardgas naar alternatieve verwarmingsmethoden. Deze transitie moet zo vroeg als 2050 voltooid zijn door geheel Nederland. Dit spreekt van een enorme opgave die in een vrij korte tijd moet worden uitgevoerd. In Nijmegen zijn een aantal wijken aangewezen die als pilot wijk gaan fungeren en waarbij deze transitie dus in een hoger tempo wordt gestart. In de praktijk bleek de discussie niet vanzelf te verlopen, binnen dit onderzoek wordt ingegaan op de aspecten die de discussie vertragen. Er wordt zo een antwoord gegeven op de volgende centrale vraag: “Hoe geven de vier dimensies van de Beleidsarrangementen Benadering inzicht in wat er spaak loopt bij het transitieoverleg binnen Bottendaal en Hengstdal?”
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen