Veranderingen in jeugdgroepen? Consequenties voor het werk en de informatiebehoefte van politie- en gemeentemedewerkers

Keywords
Thumbnail Image
Date
2023-01-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afgelopen jaren lijkt er sprake te zijn van een verschuiving van jeugdgroepen naar jeugdnetwerken, waarbij jeugdgroepen op verschillende manieren veranderen. Het is echter niet bekend of politie- en gemeentemedewerkers in de praktijk deze verschuiving ook herkennen en wat de consequenties van deze verschuiving zijn voor hun werk en informatiebehoefte. Dit is onderzocht tijdens het schrijven van deze thesis. Uit de analyse bleek dat respondenten jeugdgroepen op een aantal gebieden zien veranderen. Deze gebieden sluiten voor een deel aan bij de kenmerken van de verschuiving. De respondenten zien echter ook veranderingen die niet direct op de vernetwerking aansluiten. De gesignaleerde veranderingen hebben op verschillende manieren invloed op hun werkwijze. Verder zijn er een aantal terugkerende thema’s waarop de informatievoorziening verbeterd kan worden, zoals op het gebied van social media. Op basis van het onderzoek kan geen betere beschrijving dan jeugdnetwerk opgesteld worden voor de actuele situatie omtrent jeugdgroepen. Niet iedereen kon zich echter in de term jeugdnetwerk vinden. Er ontstaan risico’s wanneer de term wel gebruikt wordt door leidinggevende medewerkers, maar niet door uitvoerende medewerkers. De centrale conclusie is daardoor om de term jeugdgroep te blijven gebruiken, maar wel duidelijk in kaart te brengen wat de veranderingen in jeugdgroepen zijn.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen