"A Very Fleshly and Unlovely Record"- Non-Normative Female Sexuality in Victorian Sensation Novels

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-16
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Abstract van mijn masterthesis De Victorianen hadden hun eigen ideeën over hoe mannen en vrouwen zich moesten gedragen. Zeker van vrouwen werd er verwacht dat ze zich streng aan deze ongeschreven regels zouden houden, ook als het aankwam op het uiten van hun seksualiteit. Dit gebeurde echter niet altijd en zeker in fictie komen veel vrouwen voor die de regels breken. In deze scriptie worden vier werken uit de periode 1860-1870, zogeheten sensation novels, onderzocht om te kijken hoe zij omgaan met de seksualiteit van hun vrouwelijke personages. Hoofdstuk een is een algemene inleiding op de ideeën over seksualiteit die de Victorianen erop nahielden. In hoofdstuk twee wordt gekeken naar het boek Griffith Gaunt (1866) van Charles Reade. In hoofdstuk drie wordt gekeken naar Aurora Floyd (1863) van Mary Elizabeth Braddon. In hoofdstuk vier wordt gekeken naar The Moonstone (1868) van Wilkie Collins. Tot slot wordt er in hoofdstuk vijf gekeken naar Cometh! Up as a Flower (1867) van Rhoda Broughton. Uiteindelijk wordt er geconcludeerd dat normatieve seksualiteit eigenlijk niet bestaat en dat de besproken sensation novels een positief beeld geven van niet-normatieve seksualiteit. Key words: seksualiteit, Victoriaans, sensation novels, Charles Reade, Mary Elizabeth Braddon, Wilkie Collins, Rhoda Broughton, Griffith Gaunt, Aurora Floyd, The Moonstone, Cometh Up as a Flower, queer theory
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren