Context versus persoonlijkheid: De rol van framing en persoonlijkheidskenmerken in het optreden van Nadelige Informatie-Effecten bij MS-patiënten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
MS-patiënten krijgen in hun ziekteverloop vaak te maken met cognitieve problemen. Alleen al het informeren over cognitieve problemen kan deze problemen echter doen ontstaan of verergeren. De huidige studie onderzocht daarom de relatie tussen het informeren via verschillende frames versus het niet informeren van MS-patiënten over cognitieve problemen, evenals mogelijke verklarende factoren, zoals persoonlijkheidskenmerken (stigmabewustzijn, neuroticisme en beïnvloedbaarheid) en onderliggende processen (waargenomen kwetsbaarheid, state anxiety en negatieve verwachtingen). 168 MS-patiënten namen, verdeeld over drie condities, deel aan een online experiment. De ene groep ontving informatie over cognitieve problemen middels een indirect/positief frame en de andere groep middels een direct/negatief frame. De controlegroep ontving geen informatie hierover (neutraal frame). Verder werden vragen gesteld over persoonlijkheidskenmerken, onderliggende processen, zelfgerapporteerde klachten en controlevragen. Respondenten voltooiden daarnaast drie cognitieve taken. Uit de resultaten bleek geen direct effect van het informeren via verschillende frames en het niet informeren op cognitieve prestaties en klachten. Een indirecte relatie werd wel gevonden, waarbij stigmabewustzijn en neuroticisme, via waargenomen kwetsbaarheid, de effecten modereren. MS-patiënten met een hoog stigmabewustzijn rapporteerden meer cognitieve klachten wanneer zij niet geïnformeerd werden dan wanneer zij wel geïnformeerd werden. MS-patiënten met een lage mate van neuroticisme ervoeren meer waargenomen kwetsbaarheid bij een negatief frame dan bij een neutraal frame, waardoor zij slechter scoorden op herkenning en meer cognitieve klachten hadden. Er werd geen moderatie-effect van beïnvloedbaarheid gevonden. Vooral de neutrale boodschap bleek, in tegenstelling tot het positieve en negatieve frame, tot de meest uiteenlopende scores te leiden op herkenning en zelfgerapporteerde klachten op basis van stigmabewustzijn en neuroticisme. De effecten van stigmabewustzijn en neuroticisme en het uitblijven van het effect van beïnvloedbaarheid, suggereren dat vooral eigenschappen met een dispositionele negatieve denkwijze het optreden van NIE beïnvloeden en deze invloed voornamelijk zichtbaar wordt wanneer er geen context in de vorm van informatie over cognitieve klachten wordt geboden. Gezondheidsprofessionals dienen in hun gesprekken met MS-patiënten dan ook rekening te houden met persoonlijkheidskenmerken als stigmabewustzijn en neuroticisme en hun boodschap hierop aan te passen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren