Een gevecht, weg of golf? Onderzoek naar het gebruik van oorlogs-, reis- en natuurmetaforen in Nederlandse persconferenties over de coronacrisis.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De huidige studie onderzocht het gebruik van oorlogs-, reis- en natuurmetaforen in Nederlandse coronapersconferenties. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze drie metaforische frames binnen communicatie over de coronacrisis van zowel de media als buitenlandse politieke leiders frequent gebruikt worden (Neshkovska & Trajkova, 2020; Olza et al., 2021; Sabucedo et al., 2020; Semino, 2021; Wicke & Bolognesi, 2020; Wilderom et al., 2021). Op het onderzoek van Reijnierse (2021) na, waarin de focus lag bij opzettelijke metaforen, is er weinig onderzoek gedaan naar het metafoorgebruik in Nederlandse coronapersconferenties. Het huidige onderzoek is van wetenschappelijke relevantie omdat het inzicht geeft over hoe oorlogs-, reis- en natuurmetaforen worden ingezet binnen de overheidscommunicatie in tijden van een gezondheidscrisis. Aan de hand van de methode van Joris et al. (2013) is er een kwalitatieve analyse uitgevoerd. Er is gebleken dat de reismetafoor voornamelijk ingezet wordt om de oplossing van de coronacrisis te beschrijven. De oorlogsmetafoor illustreert zowel de gevolgen als de oplossing voor de coronacrisis. De natuurmetafoor leent zich voor zowel de probleemdefinitie, oorzaak, gevolg en oplossing van de coronacrisis, voornamelijk aan de hand van de watermetafoor. Er is geen verschil in de frequentie van het gebruik van de drie metaforische frames gevonden over tijd. Ook verschilt de frequentie van het gebruik niet wanneer er sprake was van een maatregel of versoepeling. De toegepaste onderzoeksmethode van Joris et al. (2013) had ook enkele limitaties, zoals de subjectiviteit van de analist die een rol speelt en de vooropgestelde reasoning devices. Het huidige onderzoek heeft aangetoond dat de drie metaforische frames ieder hun eigen functies in termen van probleemdefinitie, oorzaak, gevolg, oplossing en moreel oordeel vervullen binnen de communicatie van de overheid in tijden van een gezondheidscrisis.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren