De beoogde functie van de landsdelige OV & spoortafel spoort niet altijd met de praktijk. De bijdrage van de landsdelige OV & spoortafels aan het realiseren van reistijdverbeteringen op het hoofdrailnet waar de belangen conflicteren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-04-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Samenwerking tussen regionale en nationale actoren is noodzakelijk om het openbaar vervoer verder te verbeteren voor de reiziger. Terug in 2013 is besloten om de OV & spoortafels op te richten om het openbaar vervoer op nationaal en regionaal niveau meer op elkaar af te stemmen voor een verbeterde reistijd. De landsdelige OV & spoortafels beogen dat de landelijk opererende NS en ProRail de regionale bereikbaarheid verder verbeteren. Tegelijkertijd is het doel van de landsdelige OV & spoortafels om het regionale openbaar vervoer beter aan te laten sluiten op het hoofdrailnet. Het doel van het onderzoek is om te evalueren hoe de samenwerking binnen de landsdelige OV & spoortafels bijdraagt aan het verbeteren van de reistijd op het hoofdrailnet waar regionale en bovenregionale reizigersstromen conflicteren. Door het coördineren, sturen en faciliteren van netwerksamenwerking met netwerkmanagement kan effectief invloed uitgeoefend worden op de netwerkinteracties om de gewenste reistijdverbeteringen te realiseren. De OV & spoortafels zijn niet overtuigend effectief gebleken in het optimaliseren van het openbaar vervoer op landsdelig niveau. Netwerkmanagement en de interactieprocessen om gewenste reistijdverbeteringen te realiseren zijn in de onderzochte casussen voor een groot deel buiten de landsdelige OV & spoortafels gecoördineerd, gefaciliteerd en gestimuleerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation