Wat is de invloed van betrokkenheid en graph framing op de intentie tot gedragsverandering?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoe kan communicatie worden ingezet om gedragsverandering te realiseren? Het huidige onderzoek heeft de effecten van betrokkenheid en graph framing – d.w.z. verschillende visualisaties van objectief gelijkwaardig onderliggende data – op de intentie tot gedragsverandering onderzocht. Deze variabelen kunnen van invloed zijn op de intentie tot gedragsverandering. Klimaatverandering is een voorbeeld van een probleem waarbij gedragsverandering belangrijk is, daarom heeft het huidige onderzoek dit thema als casus. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een experiment afgenomen onder 125 proefpersonen van de Nederlandse bevolking. Binnen deze steekproef zijn de proefpersonen random verdeeld over twee vragenlijstcondities. Het is een 2x2 tussenproefpersoonsontwerp, waarbij betrokkenheid (hoog versus zeer hoog) en graph framing (neutraal versus overdreven) factoren zijn. De neutrale grafiek is een staafdiagram zoals Excel die automatisch genereert. Bij de overdreven grafiek is de y-as dubbel zo lang, door de staven uit te trekken. De tekst en x-as zijn bij beide grafieken gelijk. De resultaten tonen dat betrokkenheid bij klimaatverandering hoog ligt bij de proefpersonen. Daarnaast blijkt er een significant hoofdeffect van betrokkenheid op de intentie tot gedragsverandering. Daarentegen blijkt er geen significant hoofdeffect van graph framing en interactie-effect van betrokkenheid en graph framing op de intentie tot gedragsverandering. Het huidige onderzoek kent verschillende beperkingen; de gebruikte steekproeftrekking snowball sampling en het niet werken van de manipulatie(check). Toekomstig onderzoek kan dit verbeteren, waardoor mogelijk meer effecten worden gevonden. Ook kan onderzoek gedaan worden naar het daadwerkelijke gedrag. Voor de praktijk wordt aanbevolen om hoog betrokkenen aan te spreken of meer betrokkenheid te creëren, dit leidt tot een hogere intentie tot gedragsverandering.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren