‘Geeft aan de Vrouwen haare Rechten, die zy als Mensch kunnen vraagen’. Het pamflet “Ten betooge dat de Vrouwen behooren deel te hebben aan de Regeering van het Land’’ van P.B. van W. in het publieke debat over vrouwenrechten in Nederland aan het einde van de 18e eeuw.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een onderzoek naar het pamflet van P.B. van W. over vrouwenrechten in Nederland in de 18de eeuw in het kader van het publieke debat over vrouwenrechten. Via een pamfletanalyse is er nieuwe informatie over het pamflet aan het licht gekomen. Deze nieuwe informatie over het pamflet van P.B. van W. heeft vervolgens weer invloed op de wijze waarop er naar het publieke debat in de 18e eeuw moet worden gekeken. Het inhoudelijke onderzoek naar het pamflet van P.B. van W. en de historische context waarin het pamflet werd uitgebracht tonen aan dat er wel degelijk een discussie plaatsvond over de rol van vrouwen in de maatschappij, de politiek en de bijbehorende rechten. Het onderzoek naar het pamflet van P.B. van W. is met name ook relevant voor de invloed op het wetenschappelijke debat tussen historici over de strijd voor vrouwenrechten in de 18e eeuw. Door middel van het pamflet kan worden geconcludeerd of er sprake was van daa! dwerkelij ke in- of uitsluiting van vrouwen in de 18e eeuw. Naar de opvattingen van P.B. van W. was de situatie van vrouwen in de Nederlandse Republiek een vorm van uitsluiting die diende te veranderen. Het pamflet is niet alleen het vertoon van de radicale ideeën van P.B. van W., zoals de historici in het wetenschappelijke debat stellen, maar toont juist de werkelijke situatie van de rechten voor vrouwen in Nederland in de 18e eeuw aan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation