Wat zeg ik tijdens een crisis tegen mijn klanten? Onderzoek naar de invloed van Human Voice en crisisrespons op gedragsovertuigingen en attitude van stakeholders en reputatie van organisatie in crisiscommunicatie.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2015-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Organisaties hebben meer dan eens te maken met een crisis. De juiste crisiscommunicatie is hierbij van groot belang om de schade van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of het gebruik van crisisrespons en Tone of Voice in Twitterberichten een effect hebben op de gedragsovertuiging en attitude van de stakeholder en op de reputatie van de organisatie. De Twitterberichten hebben hierbij betrekking op organisaties die zich in een crisis bevinden en via Twitter naar de stakeholders communiceren. In een experiment zagen beoordelaars Twitterberichten van zes fictieve organisaties waarbij elke participant drie verschillende organisaties en crisissituaties te zien kreeg. Vervolgens werden er vragen beantwoord over de gedragsovertuiging en attitude van de stakeholder en over de reputatie van de organisatie. Uit de resultaten bleek dat accommodatieve berichten een positief effect hadden op de attitude en de reputatie, terwijl Human Voice een negatief effect had. Het combineren van crisisrespons en Tone of Voice bleek ook nuttig, accommodatieve berichten zonder Human Voice en defensieve berichten met Human Voice hadden een positieve uitwerking op de attitude. Uit de resultaten bleek dat Twitter een nuttige tool is om te gebruiken tijdens crisissituaties. Hiermee kan geconcludeerd worden dat organisaties bewust moeten omgaan met hun crisiscommunicatie. De juiste crisisrespons en Tone of Voice kunnen voor een positieve overtuiging, attitude en/of reputatie zorgen, terwijl een verkeerde respons of Tone of Voice een negatief effect kan oproepen. Vervolgonderzoek kan dieper ingaan op het gebruik van crisisrespons en Tone of Voice in verschillende situaties. Vooral op het gebied van informatieve crisisrespons zijn er veel mogelijkheden voor vervolgonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren