Stadsregio Arnhem Nijmegen, coöperatieve regio? Een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking binnen de stadsregio Arnhem Nijmegen en haar toekomst

Keywords
Thumbnail Image
Date
2013-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland is een land met een lange cultuur in het plannen van steden. Een van de relatief recente ontwikkelingen binnen de ruimtelijke ordening in Nederland is het invoeren van grootschalige samenwerkingsverbanden om regio’s zich te laten ontwikkelen. Waar het Rijk zich eerder richtte op het ontwikkelen van zwakke gebieden is de focus steeds meer komen te liggen op de sterke regio’s. Deze focus op de sterke gebieden heeft er voor gezorgd dat kleine gemeenten op zoek moeten naar publieke investeerders om zo projecten te kunnen financieren. Omdat verschillende gemeenten in dezelfde regio dit moeten doen, leidt dit tot een concurrentie strijd om investeerders binnen te halen. Er zijn echter enkele ontwikkelingen gaande die niet stroken met de concurrentie tussen gemeenten. Door de steeds groeiende urbanisatie en interconnectiviteit tussen achterland en de centrumsteden zijn de stedelijke gebieden steeds belangrijker geworden. Om dit te kunnen coördineren moet er samengewerkt worden met verschillende gemeenten. Naast de groeiende urbanisatie is globalisatie ook een steeds belangrijker fenomeen waardoor Nederlandse steden moeten kunnen concurreren op internationale schaal. Omdat de Nederlandse steden relatief klein zijn moet ook hiervoor samengewerkt worden om te kunnen concurreren met de, vaak grotere, internationale steden. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er verschillende stadsregio’s/WGR plusregio’s (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) aangewezen welke verplicht moeten samenwerken op gebied van mobiliteit, woningbouw en infrastructuur. Op dit moment is de politiek echter bezig om deze verplichte vorm van samenwerking af te schaffen. De reden hiervoor is vooral dat de vierde bestuurslaag die deze vorm van bestuur schept ondemocratisch zou zijn. Van de gemeenten binnen de huidige samenwerkingsverbanden wordt echter wel verwacht dat deze in de toekomst zullen blijven samenwerken, ook wanneer dit niet verplicht is. Het doel van dit onderzoek is om door middel van een kwalitatief onderzoek naar de stadsregio Arnhem Nijmegen een duidelijk beeld te verkrijgen van hoe deze problematiek tot uiting komt en te onderzoeken in hoeverre de stadsregio positief werkt met het oog op internationale en nationale concurrentiepositie. Omdat de verplichte samenwerking op het punt staat afgeschaft te worden is het dus interessant te onderzoeken wat er dan mis gaat binnen deze samenwerkingsverbanden en wat de toekomst van deze vorm van samenwerking zal zijn.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen