Thesis media en beïnvloeding Product placement in vlogs:Integratie met het plot en de effecten hiervan op de merkattitude en de koopintentie

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-01-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie betreft een kwantitatief onderzoek naar effecten van plot geïntegreerde en niet-plot geïntegreerde product placement in vlogs op een merkattitude en een koopintentie. Op basis van het Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) en het Framework for young people’s processing of commercialized media content (PCMC model) werd verwacht dat plot geïntegreerde product placement in vlogs tot een meer positieve merkattitude en meer positieve koopintentie zou leiden in vergelijking tot niet-plot geïntegreerde product placement. Het werd ook verondersteld dat het vermelden van een disclosure voorafgaande aan de vlog zou leiden tot een negatieve merkattitude. Het onderzoek werd door middel van een online experiment uitgevoerd (N=120) met 2 (plot geïntegreerd/ niet-plot geïntegreerd) × 2 (met disclosure/zonder disclosure) betweengroups experimenteel design. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het kijken naar verschillende types van product placement in vlogs geen significant verschil oplevert in kijkers’ merkattitude en een koopintentie. Vervolgens is geen significant effect van een disclosure op een merkattitude aangetoond. Wel is naar voren gekomen dat een positieve merkattitude tot een hogere koopintentie kan leiden. De resultaten van deze studie kunnen de bestaande wetenschappelijke literatuur over product placement in vlogs aanvullen en ze kunnen praktisch toegepast worden door marketeers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen