Online boundary management. Een onderzoek naar de zelfpresentatie van sociale media gebruikers op Facebook en hoe zij op sociale media omgaan met de scheiding tussen privé en zakelijke contacten.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Grenzen tussen het zakelijk en privéleven worden steeds vager door het toegenomen gebruik van sociale media. Enerzijds wordt dit als positief ervaren omdat de wereld hierdoor meer verbonden raakt: het is bijvoorbeeld gemakkelijker om collega’s ook op sociale media te spreken. Anderzijds heeft dit ook negatieve consequenties: collega’s zouden online berichten als iets negatiefs kunnen ervaren wanneer de inhoud niet bij de functie past die men uitvoert. Onderzocht werd welke voorkeur mensen hebben met betrekking tot het scheiden van contacten op sociale media en wat de relatie is met de scheiding van contacten in het zakelijk en privéleven. Daarnaast is getest in hoeverre zelfevaluatiemotieven een relatie vertonen met zelfverbetering en zelfverificatie in berichten op sociale media. De gebruikte onderzoeksmethode is een survey. De onderzochte drijfveren (zelfevaluatiemotieven en integratie en segmentatie) werden zowel in het gedrag van de respondenten als in het gedrag op sociale media teruggevonden. Desondanks bleken deze geen samenhang te vertonen. In het model van Ollier-Malaterre, Rothbard en Berg (2013) past het gevonden gedrag op sociale media bij content boundary management. Dit houdt in dat de meeste respondenten contacten op sociale media integreren en tegelijkertijd neigen naar zelfverbetering (het zo positief mogelijk neerzetten van zichzelf). Ook bleek er een relatie tussen online boundary management gedrag en de extra gemeten variabelen Facebook betrokkenheid en identificatie met de afdeling en de organisatie. Dit suggereert dat wellicht andere factoren een rol spelen bij de manier waarop sociale media gebruikers omgaan met Facebook.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren