Het effect van Interactieve Gamingtherapie op de akoestische kenmerken van dysartrie patiënten in vergelijking met een gezonde controlegroep

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft als doel om de spraak van dysartrische participanten, na interactieve gamingtherapie, te vergelijken met gezonde, niet-dysartrische participanten, wat betreft de akoestische kenmerken: toonhoogte, luidheid en monotonie. Hiervoor zijn de uitingen van vijf mannelijke dysartrische participanten, met de ziekte van Parkinson of CVA als oorzaak voor de dysartrie, vergeleken met de uitingen van drie mannelijke gezonde participanten. Dit is gebeurd door middel van akoestische analyses in PRAAT gericht op het berekenen van het F0-gemiddelde, F0-maximum, F0-mimimum, F0-standaarddeviatie en Δ intensiteit van voorgelezen zinnen en teksten. Hieruit is als resultaat gekomen dat de dysartriegroep qua F0-gemiddelde, F0-minimum en F0-maximum (toonhoogte) overeenkwamen met de gezonde groep maar qua F0-standaarddeviatie (monotonie) en qua Δ intensiteit (luidheid) nog afweken van de controlegroep. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de voorkomende sensorische perceptiestoornissen bij de ziekte van Parkinson of de overgebleven krachteloosheid of spasticiteit na CVA.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren