Dat is toch geen varken? Een ontwikkelonderzoek voor het opzetten van een prentenboektest.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-07-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is een prentenboektest vormgegeven voor het in kaart brengen van de lexicaalsemantische en lexicaal-grammaticale ontwikkeling van kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) die deelnemen aan het interventieprogramma KLIN© van Stichting Milo. De eerste versie van de prentenboektest had de vorm van een aanwijs- en benoemtaak waarin de deelnemende kinderen werden gestimuleerd om spontaan of vanuit gerichte uitlokking begrippen aan te wijzen op vertelprenten. Na afname, analyse en evaluatie van de eerste versie is de prentenboektest aangepast en is er een uitgebreidere tweede versie vormgegeven. De tweede versie van de prentenboektest bestaat uit een aangepaste versie van de aanwijs- en benoemtaak, een woordenschattest en een lexicale grammaticatest. De woordenschattest toetst de deelnemende kinderen op woordkennis en betekenisassociaties van de binnen KLIN© aangeleerde begrippen. De grammaticatest is bedoeld om de taalontwikkeling van de kinderen op lexicaal-grammaticale kenmerken in kaart te brengen. De tweemaal afgenomen aanwijs- en benoemtaak was niet in staat concrete veranderingen in het taalniveau van de kinderen aan te duiden. De woordenschattest was doeltreffend voor het testen van het begrip van ankerspecifieke begrippen. De testopzet van de lexicale grammaticatest zorgde er bij een aantal kinderen voor dat zij werden gestimuleerd in het vertellen over hun handelingen en het gebruik van grammaticale constructies daarbij. De huidige studie geldt als haalbaarheidsstudie. Deze scriptie bespreekt een analyse van de testresultaten van de verschillende onderdelen van de prentenboektest, een evaluatie van de huidige opzet van de test en aanbevelingen voor het aanpassen en verbeteren van de test. Het ontwikkelonderzoek van deze studie moet gezien worden als een aanzet tot vervolgonderzoek en voortbouwende ontwikkelwerkzaamheden om tot een passende prentenboektest te komen voor kinderen met CMB.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren