De kenmerken en functies van corporate verhalen: Een vergelijking van de literatuur over corporate verhalen versus het gebruik ervan in de praktijk.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-10-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het corporate verhaal is een vaak gebruikt instrument door organisaties en is in de wetenschap niet uitgebreid bestudeerd. Dit onderzoek geeft een vergelijking van de literatuur over corporate verhalen en storytelling versus het gebruik van dit soort verhalen in de praktijk. Een verhaal wordt omschreven als een reeks van gebeurtenissen die een personage doormaakt, verbonden door een plot dat een samenhangend verhaal oplevert met een begin, midden en eind structuur (Geiger & Antonacopoulou, 2009; Fisher, 1984). Het corporate verhaal geeft daarin de identiteit aan van de organisatie, waarbij identiteit wordt gezien als het antwoord op de vraag “wie zijn wij als organisatie?” (Brown, Dacin, Pratt & Whetten, 2006). De literatuur bindt daarnaast nog diverse andere functies aan het corporate verhaal. De unieke geschiedenis van elke organisatie resulteert mogelijk in andere inhoudelijke (bijv. strategie, missie, visie) en ! structure le kenmerken (setting van het verhaal en plotonderdelen) in elk verhaal. Deze gedachtegang leidde tot de volgende onderzoeksvragen: ‘welke structurele en inhoudelijke kenmerken bevatten corporate verhalen van Nederlandse organisaties’ en ‘voor welke functies gebruiken Nederlandse organisaties een corporate verhaal en wat zijn volgens hen de benodigde percepties die zorgen voor een effectief corporate verhaal’.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren