Het uitdragen van een eigen identiteit: Welke invloed heeft de slogan op de perceptie van het logo en de organisatie?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een bedrijf draagt zijn identiteit uit naar interne en externe stakeholders via de bedrijfsnaam, het logo en de slogan (Kohli, Leuthesser, & Suri, 2007). Het doel van dit onderzoek was om te analyseren of het plaatsen van een slogan in het logo invloed heeft op de herkenbaarheid van het logo en de organisatie, de associaties bij het logo, het overbrengen van de kernwaarden en de attitude ten opzichte van het logo en de organisatie. De effecten van het toevoegen van een slogan aan een logo werden namelijk nog niet eerder onderzocht. Om dit te onderzoeken werd een experiment uitgevoerd onder 125 Nederlandse proefpersonen met de logo’s en slogans van de drie sportmerken: Puma, Nike en Adidas. Het enige verschil tussen de twee groepen proefpersonen was dat de proefpersonen in de experimentele groep de logo´s met slogan zagen, terwijl de proefpersonen in de controlegroep alleen de logo´s zagen. Het plaatsen van een s! logan ble ek slechts een beperkte invloed te hebben. De slogan had alleen een negatieve invloed bij de herkenbaarheid van het logo van Puma en een positieve invloed bij het overbrengen van twee kernwaarden van Adidas. Ook zorgde de slogan voor meer associaties, maar dit verschil was gering. In alle andere gevallen maakte de slogan geen verschil. Meer onderzoek naar de effecten van het plaatsen van een slogan in het logo is echter nodig om de resultaten te kunnen generaliseren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren