Integratiekansen Nederland. Een onderzoek naar de rol van het project "Dichter bij huis" in de sociale integratie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis ligt de focus op de sociale integratie van vluchtelingen in Nederland. De afgelopen jaren is de wereld in rep en roer door de vele brandhaarden wereldwijd. Deze zorgen voor een toename in asielaanvragen in onder andere Nederland. Dit zorgt voor veel onrust in Nederland en de meningen lopen ver uitelkaar. Aan de ene kant wil men de vluchtelingen een nieuw thuis bieden, maar aan de andere kant bestaat er een angst voor het onbekende. Hierdoor is integratie een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. Bij sociale integratie gaat het om de mate waarin een individu zich op het gebied van sociaal netwerk, normen en waarden en taal zich blijft onderscheiden of zich aanpast aan de dominante cultuur. Om dit te stimuleren in de samenleving zijn er initiatieven nodig die dit mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is het project “Dichter bij huis” uitgevoerd in Tilburg. Doel van dit project is om op wijkniveau de sociale integratie van statushouders te stimuleren door ze in contact te brengen met geboren Nederlanders uit hun wijk. De volgende hoofdvraag staat centraal: Op welke manier draagt het project “Dichter bij huis”bij aan de sociale integratie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen