De invloed van Vergrijzing op de mobiliteit van ouderen: een casestudy in de Achterhoek.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-06-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Met dit onderzoek is gekeken naar uiteenlopende gevolgen van vergrijzing voor maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Vergrijzing komt als gevolg van menselijke verhuizingen niet op elke locatie in eenzelfde mate voor. Vooral in het achterland zorgt de vergijzing voor verhuizingen van voorzieningen, waardoor dit op ten duur zorgt voor een toename van menselijke verplaatsingen over een grotere afstand. Door de toegenomen afstand tot voorzieningen neemt het autogebruik voor hen die het zich kunnen veroorloven in deze gebieden toe. Voor een kleinere groep is, als gevolg van een fysieke of financiële beperking, het gebruik van de auto minder toereikend. Grote verplaatsingen zouden gemaakt moeten worden met alternatieve vervoerswijzen, zoals het gebruik van het openbaar vervoer. In dit onderzoek wordt gekeken of de ontwikkeling van vergrijzing in de Achterhoek leidt tot (toekomstige) mobiliteitsproblemen voor kwetsbare ouderen. Hierbij is voornamelijk gekeken naar beleidsdocumenten die zich richten op ontwikkelingen van het OV en andere vormen van mobiliteit van personen. De beoordeling van deze ingrepen wordt benaderend vanuit rechtvaardigingsprincipes, waarbij geldt dat de bereikbaarheid van mobiliteit voor iedereen gelijk zou moeten zijn.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen