Succesvolle samenwerking brengt je in topvorm. Een ‘’mixed-methods’’ onderzoek naar de factoren die de succesvolle samenwerking tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen in de gemeente Deventer kunnen verklaren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-01-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vandaag de dag functioneren sportverenigingen in hun eentje niet altijd meer even succesvol. Daarentegen krijgen Sportbedrijven veelal de verantwoordelijkheid omtrent de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid toegeschoven. In deze rol proberen zij met sportverenigingen de sportdeelname op lokaal niveau te stimuleren. Om de sportfrequentie van inwoners uit de gemeente Deventer te optimaliseren is er sprake van een samenwerkingspraktijk tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen uit de gemeente Deventer Middels een mixed-methods onderzoek is gepoogd aan te tonen in welke mate er binnen deze samenwerkingspraktijk sprake is van een succesvolle samenwerkingspraktijk en welke factoren deze succesvolle samenwerkingspraktijk kunnen verklaren. Uit zowel de resultaten van de vragenlijst als de resultaten van de semigestructureerde interviews blijkt er sprake is van een succesvolle samenwerkingspraktijk. De resultaten voortkomend uit de vragenlijst laten zien dat deze succesvolle samenwerkingspraktijk tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen uit de gemeente Deventer samenhang toont met de vier verklarende factoren. Uit nader onderzoek middels semigestructureerde interviews blijkt dat de factoren baten en netwerk randvoorwaarden een gehele- en de factoren interpersoonlijke attractie en gelegitimeerd gedrag een gedeeltelijke verklaring kunnen bieden voor de succesvolle samenwerkingspraktijk tussen Sportbedrijf Deventer en sportverenigingen uit de gemeente Deventer.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation