"Waakzaam en Dienstbaar" in 140 tekens

Keywords
Thumbnail Image
Date
2015-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen de institutie van de politie hebben de laatste decennia veranderingen plaatsgevonden als gevolg van de gedemocratiseerde maatschappij. Om het hierdoor ontstane verlies aan gezag en legitimiteit te herstellen is onder andere de wijze van presenteren veranderd. Deze studie onderzoekt in 3 deelonderzoeken de manier waarop de Nederlandse politie zich op het medium Twitter presenteert door middel van taalgebruik en uitgedragen rol. Deelonderzoek 1 toont, door middel van een corpusanalyse aan, dat de dienstverlenende rol het meeste voorkomt. In deelonderzoek 2 wordt duidelijk dat het genre 'verslag' met als genretype 'historische vertelling' het meeste voorkomt. Uit de uitgevoerde registeranalyse in deelonderzoek 3 blijkt dat het taalgebruik van de Nederlandse politie op Twitter voornamelijk 'feitelijk' en formeel te noemen is, maar hierbij moet wel een onderscheid tussen de verschillende soorten tweets worden gemaakt. Concluderend kan worden gesteld dat de beperking van Twitter (140 tekens) invloed heeft op het uitzenden van tweets door de politie. Door het exploratief karakter van dit onderzoek is de basis gelegd voor vervolgonderzoek waarin duidelijk moet worden wat het effect van deze wijze van presenteren is met het oog op het herstel van het ontstane verlies aan gezag en legitimiteit.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren