De Nijmeegse hulpbank en haar debiteuren. Een sociaaleconomische analyse van de debiteuren van de ‘Hulpbank te Nijmegen’ in 1895.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Hulpbank in Nijmegen verstrekte handelskredieten tegen een lage rente aan kleine ondernemers eind negentiende eeuw. Met dit krediet werd het voor ondernemers mogelijk om investeringen in hun bedrijf te doen, om zo meer inkomsten te genereren. Om een diepgaander inzicht te krijgen in de werking van het sociale aspect van hulpbanken wordt in dit onderzoek een beeld geschetst van de debiteuren van de Nijmeegse Hulpbank in 1895. Hierbij staat de uitwerking van een methodologie centraal die het mogelijk maakt om twee primaire bronnen te koppelen. De informatie uit deze bronnen is verwerkt in een database. Aan de hand een kwantitatieve analyse van de database werd inzicht verkregen over de sociaaleconomische achtergrond van de debiteuren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation