De machtsrepresentatie van Justinianus I (r.527-565).

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een van de bekendste Byzantijnse keizers is Justinanus (r.527–565). Uit deze tijd zijn belangrijke bronnen overgebleven: de mozaïeken in de basiliek van San Vitale, het ‘Corpus Iuris Civilis’. en het boek de ‘Geheime geschiedenis’ van Procopius. Aan de hand van deze vijf historische bronnen wordt de machtsrepresentatie van Justinianus belicht in dit onderzoek. Allereerst wordt stilgestaan bij het kader van de representatie van Byzantijnse keizers. Hierbij zijn er twee aandachtspunten: goddelijke legitimering en het acceptatiesysteem. Daarnaast is er belangstelling voor het gevoerde beleid. Hierdoor ontstaat er een kader, dat mogelijk de representatie in de bronnen kan verklaren. Elke bron wordt apart geanalyseerd en vervolgens gekoppeld met het kader. Daarna volgt een vergelijking tussen het boek de ‘Geheime geschiedenis’ en het mozaïek met de wetstekst. Uiteindelijk wordt met dit onderzoek gepoogd om meer inzicht in de keizerlijke legitimering en de representatiecultuur in het begin van de zesde eeuw te creëren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation