Samen groeien in een vollere stad: Een case study naar functiemenging in Nijmegen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het wordt steeds drukker in de stad. Dat geldt ook voor de Gelderse stad Nijmegen. De prognose is dat in 2025 maar liefst 10% van de Nijmeegse huishoudens geen woning zal kunnen vinden in een stad die al tot aan de randen van de gemeentegrens bebouwd is, wat de leefbaarheid aantast. De Gemeente Nijmegen staat dan ook voor een grote opgave omtrent de ontwikkeling van haar stad. Door middel van het fenomeen ‘functiemenging’ streeft de Gemeente vóór het jaar 2030 10.000 woningen en 10.000 banen te realiseren binnen de gemeentegrenzen. Deze studie heeft onderzocht hoe hier vorm aan wordt gegeven en welke effecten het implementeren van functiemenging volgens de visie van de Gemeente Nijmegen heeft op de leefbaarheid in de stad en zijn wijken. De ‘focusgebieden’ waar wat betreft functiemenging de komende jaren de nadruk op wordt gelegd, zijn: Waalfront, Waalspong, Het stationsgebied en Winkelsteeg, waarbij iedere wijk een andere beschouwing behoeft. (Deze mate van) functiemenging heeft volgens de visie van de Gemeente Nijmegen een overwegend positief effect op de leefbaarheid van de stad en zijn wijken, en bovendien zal men het gebrek aan ruimte in de stad door het mengen van functies langzaam maar zeker te boven komen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen