En groupe naar individualiteit. Idealen en emoties in de vormgeving van een Oost-Brabantse woongroep, 1971-2007.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek leverde een bijdrage aan het academische debat over woongroepen, en, in mindere mate, aan de geschiedenis van het Land van Cuijk. Het werkstuk stoelde op het gebruik van het concept ‘emotional community’, van mediëvist Barbara Rosenwein, waarmee in deze scriptie echter (de achtergronden van) de ontwikkeling van de woongroep werd geduid. Dit onderzoek verhelderde dat de bewoners elkaar weliswaar vonden op het gebied van abstracte levensidealen (en politieke opvattingen), maar dat de vertaalslag van deze idealen naar de praktijk, die op metaniveau gedeeld werden, erg moeilijk bleek. Dat leidde tot conflictsituaties, die soms gepaard gingen met veel emotie. Dat de woongroep toch gecontinueerd werd kwam door het feit dat de groep ook echt een emotionele gemeenschap vormde. Hoewel de emoties onderling soms verschilden, deelden de bewoners hun opvattingen over de wijze waarop emoties tot uitdrukking gebracht moesten worden, en de betekenis die aan emoties moest worden toegekend.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation