Bewonersparticipatie in de netwerksamenleving : Over effectieve betrokkenheid van burgers bij bewonersparticipatie en de meerwaarde van sociale media

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De praktijk van bewonersparticipatie is lastig en kenmerkt zich dikwijls door een ervaren kloof tussen overheid en bewoner. De bewoner merkt dat zijn inbreng niet wordt meegenomen en tegelijkertijd verlangt de overheid naar meer democratie en een grotere betrokkenheid van burgers bij beleid. Deze kloof is niet iets van de laatste jaren, maar wordt al decennialang ervaren. Toch is het nuttig om dit verschijnsel blijvend te bestuderen, omdat het mede beïnvloedt wordt door een samenleving die verandert. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen oefenen invloed uit op de inrichting van ruimte en op de partijen die daarover mogen beslissen. Dit heeft gevolgen voor de relatie tussen overheid en bewoner in de bewonersparticipatie. In de nieuwe samenleving, ook wel de netwerksamenleving genoemd, zijn de huidige vormen van participatie van bewoners achterhaald. Dit onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan hoe in het licht van veranderende verhoudingen tussen burger en overheid, bewoners in de toekomst op een effectieve wijze betrokken kunnen worden bij de ruimtelijke inrichting. En wat de meerwaarde van het instrument sociale media hierin kan zijn. Het onderzoek kent een theoretische en praktische verkenning. De literatuurstudie vormt het theoretische onderdeel van het onderzoek, welke ingaat op een veranderende kijk op ruimte, de kenmerken van de netwerksamenleving, bewonersparticipatie in het heden en verleden en de opkomst van sociale media. De praktische verkenning heeft de vorm van een casestudy waarbij drie initiatieven diepgaand worden bestudeerd. De focus in de casestudy ligt op de inzet sociale media om bewoners te laten participeren, wat de praktische ervaringen zijn in vergelijking met de theoretische inzichten en in hoeverre de invloed en de macht van de bewoners middels sociale media verandert.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation