Toe- en inpassing van fotovoltaische zonne-energie in Nederland : Marktacceptatie door consumenten met de overheid als milieu-innovator

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-08-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen op welke wijze en in welke mate de overheid invloed kan uitoefenen op marktacceptatie van fotovoltaïsche zonne-energie door consumenten zodat de toe-en inpassing van die energievorm in Nederland wordt vergroot, daarbij lering trekkend uit de ervaringen van Duitsland. Om deze doelstelling te bereiken staan in dit onderzoek de ‘sociale acceptatietheorie’ (Wüstenhagen, 2007) en de theorie van ‘de overheid als milieuinnovator’ (Faber en Kemp, 2005) centraal. De sociale acceptatietheorie is gebruikt om vast te stellen dat marktacceptatie door consumenten belangrijk is om de toe-en inpassing van fotovoltaïsche zonne-energie te kunnen vergroten. De theorie van Faber en Kemp is gebruikt om een onderscheid te maken tussen de diverse rollen die de overheid aan kan nemen om milieu-innovaties te stimuleren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de overheid als regelgever, stimulator en makelaar. Om de doelstelling van dit onderzoek te bereiken is een (hiërarchisch vergelijkende) casestudy uitgevoerd tussen Nederland en Duitsland.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen