Het verschil in taalintensiveringen in onlinereacties op een vrouwelijke en mannelijke opiniemaker

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze bachelorscriptie bevat onderzoek naar het gebruik van taalintensiveerders in onlinereacties op vrouwelijke en mannelijke opiniemakers. Het doel was om te onderzoeken of er daadwerkelijk anders gereageerd wordt op vrouwelijke en mannelijke opiniemakers. De onderzoeksvraag was: “Wat is het verschil in onlinereacties op een standpunt van een vrouw en man uitgedrukt in taalintensiverende middelen?” Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een corpus, samengesteld door tien studenten op mediakanalen als Facebook en Twitter of andere online fora. Deze onlinereacties zijn gecodeerd op sentiment (negatief of positief) en op type taalintensiveerder (woordsoorten, stijlfiguren, typografie). Aan de hand van de resultaten bleek geen significant verschil te bestaan tussen het gebruik van taalintensiveerders in onlinereacties op vrouwelijke en mannelijke opiniemakers. Er zijn in dit onderzoek een aantal aanbevelingen opgesteld om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren