Bedrijventerreinen en herstructurering: Succes of falen? Het effect van herstructurering op de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen

dc.contributor.advisorKrabben, E. van der
dc.contributor.advisorMartens, C.J.C.M.
dc.contributor.authorGüngör, Arslan
dc.date.issued2012-02-16
dc.description.abstractBedrijventerreinen en de ontwikkelingen die daarmee samenhangen zijn interessante onderwerpen voor de wetenschap en voor marktpartijen om te onderzoeken. De bedrijventerreinenmarkt in Nederland kent op dit moment vele problemen zoals leegstand, veroudering en overaanbod. Deze problemen zijn vaak directe/indirecte gevolgen die zijn ontstaan door het gevoerde beleid. De uitgifte van grond voor bedrijventerreinen is een grote inkomstenbron voor veel gemeenten. Dit heeft gezorgd voor veel nieuwbouw van bedrijventerreinen en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een onbalans in de vraag en aanbod; er is nu meer aanbod dan vraag naar bedrijventerreinen. Het uiteindelijke gevolg is veroudering en verrommeling van het landschap. Om deze problemen op te lossen zijn er tot op heden verschillende beleidsplannen opgesteld. Een voorbeeld uit zulke beleidsplannen is herstructurering, die al jaren als middel ingezet wordt om de problemen op de bedrijventerreinenmarkt op te lossen. De beoogde effecten van herstructurering zijn tot op heden nauwelijks onderzocht. Daarom moet deze studie inzichten bieden in de effecten van herstructurering. In dit onderzoek wordt voornamelijk ingegaan op het effect van herstructurering op de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinen. Daarnaast wordt in dit onderzoek geprobeerd een antwoord te geven op de effectiviteit van marktstimulering als type overheidsinterventie.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3390
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationLokale en Ruimtelijke planningen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Planologieen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleBedrijventerreinen en herstructurering: Succes of falen? Het effect van herstructurering op de dynamiek in transacties en de prijsontwikkeling van bedrijfsvastgoed op bedrijventerreinenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2012 Gungor.pdf
Size:
4.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format