Krimp, een bereikbaarheidsprobleem? Een exploratief onderzoek naar de betekenis van bereikbaarheid van voorzieningen in krimpgebieden

Keywords
Thumbnail Image
Date
2013-08-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Demografische krimp is een groeiend probleem, waarmee steeds meer regio’s in Nederland te maken krijgen. Een aantal regio’s, zoals Limburg, Groningen en Zeeuw-Vlaanderen hebben nu al te maken met demografische krimp. Krimp gaat vaak gepaard met een aftakelend voorzieningenniveau. De angst bestaat dat dit leidt tot afname van de leefbaarheid van de regio. Over de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid is echter nog veel discussie. Met dit onderzoek wordt geprobeerd meer inzicht te geven in deze relatie. Deze bijdrage zal bestaan uit het beantwoorden van drie vraagstukken. Ten eerste de vraag in hoeverre de bereikbaarheid van voorzieningen gehandhaafd blijft bij de opschaling van voorzieningen. Ten tweede de vraag in hoeverre inwoners van krimpgebieden de opschaling of het verdwijnen van voorzieningen als een probleem ervaren. En tot slot de vraag, als het verdwijnen van voorzieningen een probleem vormt, hoe inwoners dat oplossen. De centrale vraag die hierbij is opgesteld luidt als volgt: Hoe en in hoeverre wordt het negatieve effect van de afnemende fysieke bereikbaarheid van voorzieningen op de leefbaarheid in krimpgebieden gecompenseerd?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen