EEN TOEKOMSTBESTENDIG MONUMENTAAL PAND. Een onderzoek naar draagvlak voor het verduurzamen van monumentale panden in de provincie Noord- Brabant

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-11-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 te bewerkstelligen. Om hieraan te kunnen voldoen is een verduurzaming van monumentale panden nodig. Bij het verduurzamen van deze panden ligt een extra opgave, naast het succesvol verduurzamen moet ook het cultuurhistorisch erfgoed worden behouden. Daarom is het juist bij deze panden van belang dat er voldoende draagvlak aanwezig is om de verduurzaming een succes te maken. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen welke factoren van invloed zijn op draagvlak voor het verduurzamen van monumentale panden in de provincie Noord-Brabant. Hiermee kan vervolgens advies omtrent deze verduurzaming worden geoptimaliseerd. Om aan deze doelstelling te voldoen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Welke factoren zijn van invloed op draagvlak voor het verduurzamen van monumentale panden bij betrokken partijen in de provincie Noord-Brabant?’’ Uit het onderzoek is gebleken dat de factoren kennis, gepercipieerde effectiviteit, openheid en betrokkenheid een positieve invloed hebben op draagvlak voor het verduurzamen van monumentale panden. Daarnaast hebben de factoren beleidsvervreemding, kosten, regelgeving en verwachtingen een negatieve invloed op het creëren van draagvlak voor verduurzaming van monumentale panden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation