Hemelwateroverlast in stedelijk gebied. Een onderzoek naar burgerparticipatie en barrières bij twee klimaatadaptie projecten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor het nemen van adaptatiemaatregelen tegen hemelwateroverlast. Veelal zijn het gemeentes die projecten hebben om hemelwateroverlast aan te pakken of te voorkomen. Binnen deze projecten is het vaak een doel van de gemeentes om de burgers te betrekken bij het maken en/of uitvoeren van het beleid. In deze scriptie worden de projecten Morsdroog in Bornerbroek en de Stadsbeek in Enschede met elkaar vergeleken. In beide projecten zijn de burgers betrokken bij het maken van het beleid. De manier waarop de burgers betrokken zijn verschild binnen de twee projecten. Ook is er in het onderzoek gekeken naar welke barrières de bewoners ervaren bij het nemen van maatregelen tegen hemelwateroverlast. Op basis van het onderzoek zijn meerdere lessen geleerd voor soortgelijke projecten. Samenvattend kan gesteld worden dat burgerparticipatie kan leiden tot maatregelen die beter aansluiten op de wensen en behoeftes van burgers en hiermee ook het draagvlak verhoogd kan worden. Wel zijn er meerdere aandachtspunten voor het toepassen van burgerparticipatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen