Expresiones evidenciales: Los usos de estar con un predicado de individuo.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-13
Language
es
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wanneer een spreker een bewering doet, kan hij ervoor kiezen om kenbaar te maken op welke informatieve bron hij zich baseert. Dit verschijnsel wordt in de taalkunde evidentialiteit genoemd. Dit onderzoek analyseert 35 Spaanstalige voorbeelden afkomstig uit het CREA corpus. Er wordt bekeken of deze evidentieel zijn. Als dit het geval is, wordt er ook gekeken naar het type evidentialiteit. Dit kan zintuiglijk, inferentieel of reportatief zijn. Alle voorbeelden bevatten een zogenaamd predicaat op individueel niveau. Dat is een bijvoeglijk naamwoord dat een inherent kenmerk weergeeft wanneer deze wordt gecombineerd met ser. In deze steekproef gaat het echter om de combinatie met estar. Deze ongewone combinatie van estar met een predicaat op individueel niveau wordt beschouwd als een compensatiemechanisme waarmee evidentialiteit wordt uitgedrukt. Ieder voorbeeld wordt individueel onderzocht. In de analyse van de voorbeelden wordt rekening gehouden met zowel tekstuele aanwijzingen als contextuele aanwijzingen. De tekstuele aanwijzingen zijn elementen die letterlijk in het voorbeeld staan, terwijl de contextuele aanwijzingen indirect uit de context van het voorbeeld worden afgeleid. Ook wordt er een test van expliciete contextualisering uitgevoerd, waarna de evidentialiteit wordt vastgesteld. Uit de resultaten blijkt dat in meer dan 75% van de voorbeelden evidentialiteit wordt uitgedrukt. Meestal is deze van zintuiglijke aard, maar er zijn ook voorbeelden waarin reportatieve en inferentiële evidentialiteit wordt uitgedrukt. De soort evidentialiteit die wordt uitgedrukt hangt bovendien samen met het soort bijvoeglijk naamwoord dat gebruikt wordt. Keywords: evidentialiteit, individual-level predicates, ser/estar
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren